KESHA uddannelsen.

 

KESHA er en holistisk behandlingsform, som er blevet til gennem snart 30 år som behandler i det alternative miljø. Forskellige behandlingsformer er samlet i KESHA, hvilket giver de gode resultater for både fysikken og psyken.

 

De fem primære behandlingsformer, der er byggestene i KESHA-uddannelsen er:

– Kinesologi: En behandling, der går ud på kropsafbalancering via punkter og meridianer på kroppen, og inkluderer Yin og Yang.

– EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): En holistisk terapiform (integrativ terapi), der bl.a. anvender øjenbevægelser til at ændre en negativ tankevirksomhed til en positiv tankevirksomhed (f.eks. fjerne trauma, behandling af PTSD m.m..)

– SR (Stress Release): Ændring af stress situationer bl.a. ved berøring af punkter i panden. Ved berøring af punkterne fornemmer vi hvilke tanker, der belaster og stresser klienten, og vi skal lære at ændre tankerne.

– Healing: At bruge udefrakommende energier til at rette op på klientens energisystem.

– Aura: Man kan lære at se eller mærke klientens energifelt (aura) og på den måde opdage eventuelle svækkelser eller ubalancer. Vi skal lære om farver og farvernes betydning, for at kunne se, hvad der belaster klienten, og hvordan vi fjerner belastningen.

 

De fem behandlingsmetoder udgør i kombination en helt fantastisk måde at bringe orden i både fysikken og psyken. Og det er grundlæggende, at man som KESHA-behandler sigter mod at rette op på begge dele. Når fysikken rettes op, har det umådelig stor indvirkning på psyken, og omvendt. Derfor arbejder vi i uddannelsen som KESHA-behandler ud fra et holistisk synspunkt. Det handler om balance på alle planer, for hvis man skal heale et menneske, skal man have hele mennesket med, både fysisk og psykisk.

 

Filosofien bag KESHA-metoden er, at en sund krop og sjæl holder sig selv rask, og at alt hvad vi mennesker oplever gennem livet, ja, fra før vi bliver født, ligger gemt, men absolut ikke glemt, ikke bare i vores bevidsthed og underbevidsthed, men også i kroppen, i vores muskler, i vores celler og i vores tanker. Vi render rundt med vor egen biologihistorie hele livet! Alt hvad vi oplever igennem livet, skal igennem vores system, og alt efter hvordan vi tackler oplevelser og livet i det hele taget, kan det efterlade en ubalance af større eller mindre karakter.

 

Men ikke nok med det. Ubalancer kan medføre symptomer eller smerter i kroppen andre steder, end hvor det er galt. F.eks. er det ofte set, at klienter, der klager over smerter i maven, har et andet problem, og når det problem er behandlet, forsvinder smerterne i maven.

Derfor er det vigtigt, at uanset hvad klienten kommer med, så får klienten en holistisk behandling, hvor det er hele mennesket, der rettes op fysisk som psykisk.

 

KESHA-metoden bygger ikke kun på nogle fysiske behandlingsmetoder, men vi skal også lære at kunne mærke, hvor der er noget galt hos klienten. Så for at kunne hjælpe bedst muligt, er det vigtigt, at vi kan gøre brug af flere behandlingsteknikker. Jo mere vi kan, jo bedre vil vi være i stand til at hjælpe vore klienter.

 

Oplever vi mennesker noget som måske ikke er så rart, så kan det efterlade en fysisk og/eller psykisk blokering i vores system, som vi har svært ved at komme af med, og det er det, vi skal være i stand til at hjælpe med. Ved hjælp af SR skal vi kunne ”se” hvor vores klient har blokering eller ondt i livet og hvorfor, og dermed ved vi hvad, og hvordan vi skal behandle.

 

I øvrigt har mennesker, der har det dårligt psykisk, ikke brug for at blive ved med at sidde og fortælle om, hvor dårligt de har det, eller hvor længe de har haft det så dårligt. De har brug for at komme videre og ikke skulle sidde og holde sig selv i de dårlige tanker og energier. Dårlige tanker og oplevelser er dem, der holder sig længst i vores system. De laver en blokering og næste gang der kommer en dårlig oplevelse, bliver denne blokering forstærket. Og det siger sig selv, at er der noget, der hober sig op, vil der til sidst ikke være plads til mere ophobning, og så vil det videre til noget andet. Det kan i værste fald være sygdom af mere eller mindre alvorlig karakter.

 

Men på kurset lærer vi at anvende Kinesiologi til at få kroppen i balance, hvilket både hjælper fysisk som psykisk. Efterfølgende kan anvendes SR og EMDR til bl.a.. at fjerne stress, trauma, fobier, ændre de negative tanker m.m.

 

Vi skal også lære at se og mærke Aura, og derved finde ud af, hvor vi skal sætte ind, samt lære om Chakrafarver og deres betydning. Samtidig skal vi lære at kunne ”se” chakrafarverne, når vi behandler vores klienter, og på den måde finde ud af, hvad der påvirker og belaster vores klienter, så det gør dem ”syge”.

 

Endelig skal vi lære at bruge Healingsenergierne til at forstærke behandlingen enten generelt eller mere målrettet, samt lære hvordan man beskytter sig selv imod klientens ubalancer og ”skavanker”.

 

Med andre ord, så skal vi lære at rette op på en krop både fysisk og psykisk, og en krop og sjæl i balance er et liv i balance, og KESHA behandlinger skaber bl.a. livsglæde og livskvalitet, samt bringer selvtillid tilbage til klienten.>/h3>

 

Dette er kun de overordnede ting i KESHA behandlingen, men det er dog det KESHA er bygget op omkring. Men skulle der være nogen tvivl, eller bare uddybende spørgsmål, så står jeg gerne til rådighed for yderligere information. Så bare ring.

 

Praktisk om uddannelsen

 

Uddannelsen til KESHA-behandler består af 128 undervisningstimer, samt hjemmearbejde.

 

Der afsluttes med skriftlig og en praktisk prøve.

 

Der uddeles diplom som bevis for bestået eksamen.

 

Kurser på Sjælland vil typisk være fordelt over 8 måneder med 1 weekend session (lørdag – søndag) på 16 timer om måneden.

 

Kurser i resten af Danmark, samt i udlandet, vil af praktiske årsager blive afholdt som ”uge-kurser” fordelt over nogle måneder.

 

Næste kursus start foråret 2019. Mere information kommer senere.