Mere om kinesiologi.

Kinesiologien er en videreudvikling af den kinesiske akupunkturs principper, der kan spores mindst 5000 år tilbage. Man betragtede mennesket ud fra et holistisk (helhedsmæssigt) synsvinkel – som en del af universet. Mennesket får energi fra arven, ernæringen og atmosfæren, også kaldet kosmos.

 

Ordet Kinesiologi stammer fra græsk og betyder læren om bevægelse, og er derfor knyttet musklerne, som igen er knyttet til et organ. En kinesiolog vil almindeligvis muskelteste, ved et let tryk på en arm eller et ben, for dermed at finde en svag muskel, som vil kunne fortælle hvilket organ der er svækket. Derefter vil kinesiologen genoprette energien i organet enten ved at trykke på tilhørende punkter eller ved strygning af tilhørende meridianer.

 

Meridianer er organernes tilhørende energibaner, der løber foran og bag på kroppen. Vi mennesker er vores egen biologihistorie, for alt hvad vi oplever gennem livet, skal igennem vores energisystem, og alt efter hvordan vi hver især er i stand til at takle de udfordringer, vi stilles over for, så kan det efterlade ubalancer i kroppen af større eller mindre karakter. Energien bliver brudt. Man kan sammenligne det med brud på en ledning til en lampe. Ved brud på ledningen, kommer der ingen lys i lampen.

 

Som nævnt, vil man som Kinesiolog typisk muskelteste en person for at finde ubalance i energien til et bestemt organ, for derefter at genoprette energien til organet, enten med tryk på punkter eller ved strygning af meridianer. Men jeg har nu valgt at gå en anden vej, da filosofien bag kinesiologien er holistisk. Så jeg trykker på alle punkter til organerne og derefter bliver alle meridianerne strøget. Jeg tror på, at denne holistiske tilgang til behandlingen, er årsag til de gode resultater jeg har. Jeg tester dog også, men det er kun ved medicin, fødevarer eller hvis der er noget kunden godt vil have et svar på.

 

Denne behandlingsform er et helt fantastisk supplement til det etablerede behandlersystem. Mennesker med cancer er kommet godt ud på den anden side ved at supplere med denne behandling. Astmatikere som hele livet har taget astmamedicin, har efter få behandlinger kunne lægge medicinen på hylden. Stort set alle har glæde af denne behandlingsform, og den er stadig under udvikling.

 

Med denne behandlingsmetode kan man ofte reducere eller helt undgå medicin, og medicin har aldrig været godt for mennesket. Desværre vil der være visse sygdomme, som vi dog ikke kan undgå at skulle medicinere.